Služby

Oceňování a stanovení hodnot movitého majetku

Oblasti nabízených služeb

Ceny, odhady a poradenství oceňování věcí movitých oceňování vozidel, strojů a zařízení, výrobních technologií, soustroj stanovení výše škod po havárii stanovení cen movitých věcí, vybavení domácností, restaurací, jídelen stanovení cen movitých věcí náležících k dědickému řízení

Další činnosti

Výpočet škod po havárii, poškození a vady laků. Poradenství při koupi vozidla a při  správě vozového parku.