Oceníme  TO  

Připravíme pro fyzické, právnické osoby a státní organizaci kompletní posudky a odborné ocenění movitých věcí

+420 604 283 560

Naše služby

ODBORNÉ POSUDKY

Provádíme zpracování odborných posudků, cen a odhadů na stroje a zařízení, motorová vozidla, vybavení kanceláře, restaurace a škol.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Zajišťujeme také odborné poradenství při koupi ojetého vozidla kalkulaci škod motorových vozidel.

Co jsou to posudky?

Jedná se o dokumenty, které slouží k zjištění hodnoty oceňovaného majetku. Náležitosti jsou upraveny zákonem č. 36/1967 Sb. vyhláškou č. 37/1967 Sb. Při výpočtu odborného ocenění se přihlíží k pořizovací ceně předmětů, jejich stáří a životnosti. Jak ji stanovuje zákon 151/97 Sb. o odpisech majetku. Ocenění majetku odborným odhadem a zjištění ceny je vyžadováno v zákonech o účetnictví č. 563/1991 Sb., Ve znění zákona č. 304/2008 Sb. Odborný posudek je zpracován s využitím Znaleckého standardu č. I / 2005. "Ceny jsou stanoveny s využitím zákona č. 151/97 sb. O odpisu majetku. Závěry v nich učených jsou identické jako u znaleckých posudků.

Co je věc movitá?

Dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb. § 119. Věc movitá je věc, která je možná bez porušení její podstaty přemístit, pokud netvoří součást nebo příslušenství (tj. Vše, co je její spojeno nebo určeno k trvalému používání).

Kontaktní údaje

E-mail: mach@bca.cz 
Telefon: +420 604 283 560

Adresa

Proseč 16, 395 01 Pošná
mapa

Asociace znalců ČR